Zarząd Klubu

Zarząd klubu

Arleta Ponichtera – Przewodnicząca

Joanna Kulesza – Wiceprzewodnicząca

Danuta Kozicka – Sekretarz

Sabina Rytelewska – Skarbnik

Bożena Majewska – Członek

Komisja rewizyjna

Halina Banaszek – Przewodnicząca

Ewa Ciunkiewicz – Członek

Roma Kołakowska – Członek