MISJA I WIZJA

MISJA KLUBU AMAZONEK – Istniejemy po to, by nawzajem wspierać się, by sobie pomagać, by aktywnie działać i wychodzić z choroby nowotworowej.

WIZJA KLUBU AMAZONEK – Chcemy wspomagać pokonywanie choroby nowotworowej piersi poprzez skupianie w działaniach klubu jak największej ilości osób.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

  • Rehabilitacja fizyczna i psychiczna
  • Integracja i aktywizacja społeczna Amazonek
  • Organizacja imprez turystycznych i aktywnego wypoczynku
  • Edukacja i szkolenie środowiska kobiet dotkniętych rakiem piersi
  • Działania na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych