Wsparcie finansowe

SZANOWNI PAŃSTWO

Klub Amazonek w Wyszkowie działa na wielu płaszczyznach takich jak: rehabilitacja, psychoterapia, integracja, profilaktyka, edukacja.

Wspieramy się wzajemnie w przekształcaniu swojej słabości w siłę, która pomaga walczyć o odzyskanie sprawności fizycznej oraz równowagi psychicznej. Swoją postawą pokazujemy, że można pokonać chorobę, skutki leczenia, odnaleźć się na nowo w życiu i jeszcze pomagać innym. To dzięki Wam możliwa jest rehabilitacja, psychoterapia, edukacja prozdrowotna młodzieży i dorosłych w ramach profilaktyki onkologicznej.

Mamy nadzieję, że dostrzegając sens i celowość naszych wieloletnich działań, zdecydują się Państwo przekazać darowiznę na nasze cele statutowe, co umożliwi nam dalsze działania.

Nasz rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

nr konta: 22 8931 0003 0000 7139 2005 0001