Podziękowania

Klub AMAZONEK w Wyszkowie

składa serdeczne podziękowania za przekazaną darowiznę.
Otrzymaną kwotę przeznaczymy na wszechstronną
statutową działalność i pomoc psychologiczną i praktyczną dla dobra
kobiet po operacji raka piersi.
Państwa życzliwość i dobre serce ułatwi nam
niesienie pomocy i nadziei chorym kobietom,
prowadzenie akcji profilaktyki chorób nowotworowych
oraz edukacji prozdrowotnej społeczeństwa.

Zarząd Klubu AMAZONEK
w Wyszkowie