Klub AMAZONEK w Wyszkowie

składa serdeczne podziękowania za przekazaną darowiznę.
Otrzymaną kwotę przeznaczymy na wszechstronną
statutową działalność i pomoc psychologiczną i praktyczną dla dobra
kobiet po operacji raka piersi.
Państwa życzliwość i dobre serce ułatwi nam
niesienie pomocy i nadziei chorym kobietom,
prowadzenie akcji profilaktyki chorób nowotworowych
oraz edukacji prozdrowotnej społeczeństwa.

Zarząd Klubu AMAZONEK
w Wyszkowie

SZANOWNI PAŃSTWO

Klub Amazonek w Wyszkowie działa na wielu płaszczyznach takich jak: rehabilitacja, psychoterapia, integracja, profilaktyka, edukacja.

Wspieramy się wzajemnie w przekształcaniu swojej słabości w siłę, która pomaga walczyć o odzyskanie sprawności fizycznej oraz równowagi psychicznej. Swoją postawą pokazujemy, że można pokonać chorobę, skutki leczenia, odnaleźć się na nowo w życiu i jeszcze pomagać innym. To dzięki Wam możliwa jest rehabilitacja, psychoterapia, edukacja prozdrowotna młodzieży i dorosłych w ramach profilaktyki onkologicznej.

Mamy nadzieję, że dostrzegając sens i celowość naszych wieloletnich działań, zdecydują się Państwo przekazać darowiznę na nasze cele statutowe, co umożliwi nam dalsze działania.

Nasz rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

nr konta: 22 8931 0003 0000 7139 2005 0001

Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce.Cyprian Kamil Norwid

Zarząd Klubu Amazonek w Wyszkowie serdecznie dziękuje wszystkim wspierającym nas instytucjom i osobom fizycznym za współpracę, życzliwość i pomoc.

Serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom 1% podatku przekazanego na naszą działalność.

Okazane przez Was serce i przyjazna dłoń są nieodzowne w naszej działalności na rzecz niepełnosprawnych kobiet po mastektomii.